met recht van belasting naar beloning
Een breed scala aan gebeurtenissen en handelingen confronteert de particulier in toenemende mate met fiscale regelgeving en sociale verzekeringswetten.

Zaken als bijvoorbeeld de jaarlijkse
belastingaangifte, de eigen woning, lijfrenten, box 3-vermogen en echtscheiding, kunnen tegenwoordig complex van aard zijn.

Ik ben van mening dat deze zaken zich het best laten oplossen door aandacht te hebben voor álle aspecten en overwegingen. Soms laat de goede oplossing zich buiten het fiscale terrein vinden.

Mijn diensten bestaan uit adviezen, verzorgen van diverse aangiften en toeslagen of gewoon praktische ondersteuning.

De dienstverlening is gericht op zowel belastingzaken als op zaken aangaande sociale verzekeringswetten en sociale voorzieningen.

Heeft u een vraag of wenst u van gedachten te wisselen,
neem dan gerust
contact op.

met recht van belasting naar beloning